Слон | Οι διεθνείς κανόνες για το καθεστώς Διεθνούς Προστασίας μελετώντας τις Εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών Slon.GR Logo
 Бриз 64 читать

Бесплатное ежемесячное издание «Бриз 64» теперь в электронной форме Читать БРИЗ 64
Архив газеты
Смотреть Русское ТВ онлайн!
FreeCurrencyRates.com

Юрист в Греции

Лариса Георгиади

1 Марта 2015
 1 (+Вы) /410

Οι διεθνείς κανόνες για το καθεστώς Διεθνούς Προστασίας μελετώντας τις Εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών

Οι διεθνείς κανόνες για το καθεστώς Διεθνούς Προστασίας μελετώντας τις Εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών

Πως εφαρμόζονται οι διεθνείς κανόνες για το καθεστώς Διεθνούς Προστασίας μελετώντας τις Εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων το έτος 2014 

* Ποιο είναι σήμερα το πραγματικό καθεστώς αναγνώρισης της ιδιότητας του πρόσφυγα στην Ελλάδα;

 Τηρούνται οι προδιαγραφές και η νομιμότητα της διαδικασίας που προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου ‘σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς πρόσφυγα’, Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ‘απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας’, Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, ‘σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας’;

Από Διεθνείς Οργανισμούς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. και η Διεθνής Αμνηστία εκφράζονται στις εκθέσεις τους, σχετικά με την προσφυγική προστασία στην Ελλάδα, πλήθος ανησυχιών για την ετοιμότητα της Ελλάδας να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των αιτούντων Διεθνή Προστασία, ειδικά λόγω διαπίστωσης ανεπαρκών συνθηκών υποδοχής των αλλοδαπών αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και απουσίας υποδομών και αρμοδίων αρχών για να δεχθούν τις αιτήσεις για παροχή Διεθνούς Προστασίας. Οι εκθέσεις αφορούν την κατάσταση και το καθεστώς περασμένων ετών (βλ. Έκθεση Διεθνούς Αμνηστίας Μάρτιος 2010, Η Παγίδα Δουβλίνο ΙΙ, Η μεταφορά μεταναστών στην Ελλάδα) αλλά και τις τρέχουσες συνθήκες, όπου επαναλαμβάνονται οι ίδιες ανησυχίες (βλ. Έκθεση Ύπατης Αρμοστείας Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες Δεκέμβριος 2014 σε συνέχεια των Εκθέσεων που εκδίδονται ήδη από το έτος 2008).

Οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες Διεθνή Προστασία, ελλείψει εξειδικευμένου προσωπικού δεν έχουν επαρκή ενημέρωση για τα δικαιώματά τους αλλά και για τις υποχρεώσεις τους σε γλώσσα που κατανοούν, ενώ οι ελάχιστοι αρμόδιοι φορείς που υφίστανται για την υποβολή αιτήσεων, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον όγκο των αιτήσεων για παροχή Διεθνούς Προστασίας με αποτέλεσμα οι παράτυποι μετανάστες (λαθρομετανάστες) να προσπαθούν μάταια να καταθέσουν αίτηση χορήγησης Διεθνούς Προστασίας και να διατρέχουν τον κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να συλληφθούν και να κρατηθούν (βλ. Κεφάλαιο 4 της έκθεσης της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες Δεκεμβρίου 2014).

Γίνεται λόγος για συνθήκες κράτησης που δεν πληρούν τα αναγκαία και στοιχειώδη πρότυπα, δεν υφίσταται ούτε διαχωρισμός ανδρών – γυναικών, ανήλικων παιδιών, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη οι ειδικότερες ανάγκες ατόμων με προβλήματα υγείας που χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης, φαρμακευτικής αγωγής και οι ανάγκες εγκύων. Αντίθετα τοποθετούνται και στοιβάζονται άτομα σε χώρους που δεν είναι καν διαμορφωμένοι και προορισμένοι για φιλοξενία ανθρώπων (βλ. Κεφάλαιο 4 της έκθεσης της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες Δεκεμβρίου 2014).

Εντοπίζονται ταυτόχρονα ελλείψεις δικονομικών εγγυήσεων και πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, όπως η αυθαίρετη επιβολή του μέτρου κράτησης των αιτούντων Διεθνούς Προστασίας, που κανονικά θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ως ύστατο μέτρο, ενώ δεν εξετάζονται εναλλακτικά μέτρα παρακολούθησης των αιτούντων. Οι δε συνθήκες κράτησης χαρακτηρίζονται ως άθλιες σε βαθμό ταπεινωτικής και εξευτελιστικής μεταχείρισης των αιτούντων άσυλο, υπάρχουν συχνές καταγγελίες για άσκηση λεκτικής και σωματικής βίας, ενώ η κράτηση συνεχίζεται ακόμη και σε περίπτωση αναμονής απέλασής τους (βλ. Κεφάλαιο 8 της έκθεσης της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες Δεκεμβρίου 2014).

Σε όλα τα παραπάνω, έρχεται να προστεθεί και η καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Βλ. την από 15/01/2015 απόφαση του Δικαστηρίου δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)  για απάνθρωπη μεταχείριση παράτυπων μεταναστών, πρόσφατα δε για παράτυπους μετανάστες από το Ιράν, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Αίγυπτο, την Νιγηρία και την Κίνα. Με πρόσφατη απόφασή του, το Δικαστήριο υποχρεώνει την Ελλάδα να καταβάλει, ως δίκαιη ικανοποίηση, από 8.000 ευρώ σε 11 από τους προσφεύγοντες - μετανάστες και από 5.000 ευρώ, για ηθική βλάβη, σε δύο ακόμη από τους προσφεύγοντες, καθώς και να πληρώσει 2.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα και δαπάνες.

Η έξαρση της ρατσιστικής βίας, η απουσία μέτρων για την προσαρμογή στα διεθνή πρότυπα για την παροχή Διεθνούς Προστασίας σε συνδυασμό με την υφιστάμενη στη χώρα μας οικονομική κρίση, δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για καταπάτηση των δικαιωμάτων των μεταναστών και την εν τέλει κοινωνική περιθωριοποίηση και αποκλεισμό (Βλ. Κεφάλαιο 11 της έκθεσης της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες Δεκεμβρίου 2014).

Δεν απουσιάζουν μάλιστα από τις εκθέσεις των Διεθνών Οργανισμών και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων οι εκκλήσεις να μην επιστρέφονται οι μετανάστες που αιτούνται Διεθνή Προστασία, στην πρώτη χώρα στην οποία εισήλθαν κατά την άφιξή τους στην ΕΕ, όταν η χώρα αυτή είναι η Ελλάδα διότι αντιμετωπίζουν κίνδυνο καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

                                                               Larisa  A.Georgiadi  &  Partners

Lawyers  offices

 

                                                                      

Δικηγορικά  γραφεία

Για  περισσότερες  πληροφορίες  απευθυνθείτε  στο

e-mail: civilegal@gmail. com.  

Τηλέφωνο  επικοινωνίας   +30 2310 543662

 

 система комментирования CACKLE

Автор публикации:

Лариса
Георгиади

http://civilegal.com/

Последние комментарии
повышение квалификации