Слон | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Slon.GR Logo
 Бриз 64 читать

Бесплатное ежемесячное издание «Бриз 64» теперь в электронной форме Читать БРИЗ 64
Архив газеты
Смотреть Русское ТВ онлайн!
FreeCurrencyRates.com Перейти в профильΕπίλυσις Λογιστική Πεταλάς και Χατζηπεντσίδης

16 Ноября 2014
 4 (+Вы) /1127

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο επικοινωνίας μαζί σας, θα θέλαμε να αναπτύξουμε το ζήτημα της μίσθωσης πράγματος, τα πλεονεκτήματα, τον βασικό διαχωρισμό των μισθώσεων και τι συνεπάγεται λογιστικά αυτό για κάθε επιχείρηση.

1)  Τι είναι η μίσθωση πράγματος;

Με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα.

2)  Υπάρχουν πλεονεκτήματα στην μίσθωση έναντι της αγοράς;

Τα βασικά πλεονεκτήματα της μίσθωσης έναντι της αγοράς είναι τα εξής:

  • Στην περίοδο που βρισκόμαστε δεν υπάρχουν μεγάλα κεφάλαια για επενδύσεις έτσι μπορεί κάποια επιχείρηση να χρησιμοποιεί ένα πράγμα (μηχάνημα, αυτοκίνητο κτλ) και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την μίσθωση. Επίσης τα κεφάλαια που απαιτούνται να δεσμευτούν για την αγορά χρησιμοποιούνται σε άλλες πιο επικερδείς χρήσεις.
  • Το κόστος συντήρησης του εξοπλισμού επιβαρύνει τον εκμισθωτή
  • Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τον εξοπλισμό πέραν της διάρκειας ζωής του.
  • Παρέχουν το δικαίωμα στον μισθωτή να ακυρώσει τη μίσθωση αν τελικά δεν τον ωφελεί.

3) Ποια είναι τα είδη των μισθώσεων;

Οι μισθώσεις με βάση και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες τις λειτουργικές (operating leasing) και τις χρηματοδοτικές (leasing) .

4)  Πως διαχωρίζονται οι δύο μισθώσεις;

Σύμφωνα το άρθρο 24 του Νόμου 4172/2013 χρηματοδοτική μίσθωση  σημαίνει οποιαδήποτε προφορική ή έγγραφη σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής (κύριος) υποχρεούται έναντι μισθώματος να παραχωρεί στον μισθωτή (χρήστη) τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον μισθωτή με τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης,
  • Η σύμβαση της μίσθωσης περιλαμβάνει όρο συμφέρουσας προσφοράς για την εξαγορά του εξοπλισμού σε τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας,
  • Η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της οικονομικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου ακόμη και στην περίπτωση που ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται κατά τη λήξη της μίσθωσης,
  • Κατά τη σύναψη της σύμβασης της μίσθωσης, η παρούσα αξία των μισθωμάτων ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της αγοραίας αξίας του περιουσιακού στοιχείου που εκμισθώνεται,
  • Τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσης που μόνον ο μισθωτής δύναται να τα μεταχειριστεί δίχως να προβεί σε σημαντικές αλλοιώσεις.

Στην περίπτωση της μίσθωσης οχημάτων στην έννοια του μισθώματος σύμφωνα με την περίπτωση δ δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη λειτουργίας και κυκλοφορίας του οχήματος

Λειτουργική ονομάζεται η μίσθωση όταν δεν περιέχει καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις και στην ουσία δεν μεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες 

5)  Εκπίπτει η δαπάνη που κάνει η επιχείρηση από τα έξοδα της;

Η δαπάνη που κάνει κάθε επιχείρηση εκπίπτει κανονικά είτε σαν έξοδο (λειτουργική) είτε με την μέθοδο της  απόσβεσης (χρηματοδοτική).

Με εκτίμηση για την Επίλυσις Λογιστική

Πεταλάς Παναγιώτης

Χατζηπεντσίδης Φίλιπποςсистема комментирования CACKLE


Последние комментарии
повышение квалификации